ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi
ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak Gazi Göz Vakfı desteği ile düzenlediğimiz 21. Gazi Göz Cerrahi Kursumuza sizleri davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlediğimiz toplantımız 75. Yıl konferans salonundan fiziki olarak yapılacak olup, https://www.gazigoz2024.org/ adresinden de online olarak yayınlanacaktır.

17 Mayıs 2024 tarihinde Gazi Göz Ameliyathaneden Canlı Cerrahi ve Canlı Yayın olacaktır.

Yurtdışından ve ülkemizden çok değerli isimlerin de yer alacağı toplantımıza interaktif olarak soru ve katkılarda bulunabilirsiniz.

İlginç olguların, konvansiyonel ve yeni cerrahi tekniklerin videolar eşliğinde sunulduğu ve tartışıldığı bu platformun ilginizi çekeceğinden eminiz. Uydu sempozyumları ve güncel tartışmalı konuların ele alındığı panellerde tartışmalar konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilecek, sizlerin interaktif soru ve katkılarıyla zenginleşecektir.

Toplantımıza katılım ücretsizdir. Toplantıya katılabilmek için gazigoz2024.org sitesinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Gökhan Gürelik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

Kurullar

KONGRE BAŞKANI

Dr. Gökhan Gürelik

KONGRE SEKRETERYASI

Dr. Cüneyt Özmen
Dr. Baran Özdemir

Gazi Üniversitesi Ögretim Üyeleri

Dr. Gökhan Gürelik
Dr. Fikret Akata
Dr. Kamil Bilgihan
Dr. Şengül Özdek
Dr. Onur Konuk
Dr. Ahmet Hondur
Dr. Bahri Aydin
Dr. Cüneyt Özmen
Dr. Erdem Yüksel
Dr. H. Tuba Atalay
Dr. Berçin Tarlan
Dr. B. Seher Uysal
Dr. Baran Özdemir

ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

Bilimsel Program

 Saat Oda 1 Oda 2
09.00 – 10.00 Proliferatif Diyabetik Retinopati Hastasında Pars Plana Vitrektomi
Dr. Gökhan Gürelik
Peters Sendromlu Hastada Penetran Keratoplasti ve Katarakt Cerrahisi
Dr. Fikret Akata
10.00 – 12.00 Retina Dekolmanı ile Komplike Koroid Kolobomu Hastasında Pars Plana Vitrektomi
Dr. Şengül Özdek
Limbal Kök Hücre Yetmezliği Olan Hastada Otogreftle Kök Hücre Nakli
Dr. Bahri Aydın
12.00 – 13.00

Novartis Uydu Sempozyumu

Retina Hastalıklarının Tedavisinde Güven Veren Güç
Moderatör: Dr. Ali Hakan Durukan
Konuşmacılar: Dr. Sibel Demirel, Dr. Murat Küçükevcilioğlu, Dr. Mehmet Önen
13.00 – 14.00 Epiretinal Membran Cerrahisi
Dr. Ahmet Hondur
Bilateral Pitozis, Üst ve Alt Kapakta Dermatoşalazis Olan Hastaya Transkonjonktival Müllerektomi ve Blefaroplasti Cerrahisi
Dr. Onur Konuk, Dr. Berçin Tarlan
14.00 – 15.00 1. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Glokom Hastasında Katarakt Cerrahisi ile Kombine High Frequency Deep Sclerotomy
2. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Glokom Hastasında GATT ile Kombine Katarakt Cerrahisi

Dr. Cüneyt Özmen
15.00 – 15.30 Afak Hastada Yamane Tekniği ile Skleral Fiksasyonu IOL İmplantasyonu
Dr. Erdem Yüksel
Rezidü Ezotropya Hastasında Lateral Rektus Plikasyon Cerrahisi
Dr. Tuba Atalay
15.30 – 16.00 Şeffaf Lens Cerrahisi ve Trifokal Torik İOL İmplantasyonu
Dr. Seher Uysal

1. PRK
2. Topo-guided PRK + CXL
Dr. Kamil Bilgihan, Dr. Seher Uysal
16:00 - 17:00 Retinal Vaskülit Ön Tanılı Hastada Vitreus Biyopisisi ve Vitrektomi
Dr. Baran Özdemir
 
08.00 – 08.30 Açılış Konuşması
Dr. Gökhan Gürelik, Dr. Berati Hasanreisoğlu
08.30 – 09.00 Thyroid Eye Disease - Pathogenesis, Risk Factors and Medical Treatment
Moderatör:
Dr. Onur Konuk
Konuşmacı:
Dr. Anja Eckstein
09.00 – 09.30 Blefaroplasti – Püf Noktalar
Dr. Onur Konuk
09.30 – 10.00 Orbita Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım
Dr. Berçin Tarlan
10.00 – 10.30 Oküloplastik Cerrahide Sıcak Başlıklar
Moderatörler:
Dr. Onur Konuk, Dr. Berçin Tarlan
10.30 – 10.40 Kahve Molası
10.40 – 11.10 Retinoblastomda Ayırıcı Tanı
Dr. Tuba Atalay
11.10 – 11.40 Pediatrik Oftalmolojide Sıcak Başlıklar - Miyopi progresyonu hakkında güncel yaklaşımlar
Moderatörler:
Dr. Tuba Atalay, Dr. Ayça Sarı, Dr. Uğur Emrah Altıparmak
11.40 – 12.10 Ardıl Şaşılıklarda Yaklaşım
Moderatör:
Dr. Tuba Atalay
Konuşmacı:
Dr. Ayça Sarı
12.10 – 12.30 Kahve Molası
12.30 – 13.00 Etkileşimli Olgu Sunumları - Arka Segment
Moderatörler:
Dr. Berati Hasanreisoğlu, Dr. Gökhan Gürelik, Dr. Şengül Özdek

- ROP'ta Oküler Dekompresyon Retinopatisi
Dr. Ebru Barçın

- Von Hippel-Lindau Hastasında Atipik Bir Damarlanma
Dr. Berkay Ulaş

- Önlenemeyen Vasküler Olaylar
Dr. Burcu Atay

- Komplike Bir Pediatrik Üveit Olgusu
Dr. Burak Acar

- ROP Tedavisi Geçirmiş Olguda Nüks?
Dr. Cihan Yavuz
13.00 – 13.30 Sıra Dışı Sorunlara Sıra Dışı Çözümler
Dr. Gökhan Gürelik
13.30 – 14.00 Çocuklarda Sıra Dışı Retina Dekolmanları
Dr. Şengül Özdek
14.00 – 14.30 Makula Deliği ve Güncel Yaklaşımlar
Dr. Ahmet Hondur
14.30 – 15.00 Her Yönüyle Yırtıklı Retina Dekolmanı Cerrahisi
Dr. Baran Özdemir
15.00 – 15.10 Kahve Molası
15.10 – 15.40 Maskeleyici Sendromlara Yaklaşım
Moderatör:
Dr. Gökhan Gürelik
Konuşmacı:
Dr. Murat Hasanreisoğlu
15.40 – 16.30 Retinada Sıcak Başlıklar - Vitreoretinal Cerrahi Gereken İnflamatuar Retinal Hastalıklara Preoperatif, Peroperatif ve Postoperatif Yaklaşım
Moderatörler:
Dr. Gökhan Gürelik, Dr. Şengül Özdek
Panelistler:
Ali Hakan Durukan,Yasin Toklu, Murat Hasanreisoğlu, Sibel Demirel
16.30 – 17.00 Alumni Olgu Sunumları
Moderatörler: Dr. Gökhan Gürelik, Dr. Şengül Özdek

- Vitelliform Benzeri Görünüm ile Seyreden Atipik Retinitis Pigmentosa Olgusu
Dr. Berrak Şekeryapan Gediz

- Genetiği Tanısal Süreçteki Rolü
Dr. Fulya Yaylacıoğlu Tuncay

- Kimura Hastalığı
Dr. Atike Burçin Tefon

- Sislerin Ardında Saklı Sürpriz: Sistemik Hipertansiyon Maskesi Altında Gizlenen BADI
Dr. Yavuz Kemal Arıbaş

- Coat Benzeri Retinitis Pigmentosa'da Maküler Retinoskizis İçin Bir Tedavi Seçeneği Olarak Maküler Kist Mikroaspirasyonu
Dr. Emrah Öztürk

- Every Hopeless Case Deserves a Chance
Dr. Omar Abdullah
17.00 – 17.45 Practical Pediatric Retina: Examination Tips and Vitreoretinal Surgical Principles in Children
Moderator:
Dr. Şengül Özdek
Speaker:
Dr. Yoshihiro Yonekawa
08.30 – 09.00 My Approach for Reoperations in Strabismus
Moderator:
Dr. Tuba Atalay
Speaker: Dr. Ahmed Awadein
09.00 – 09.30 Etkileşimli Olgu Sunumları - Ön Segment
Moderatörler: Dr. Fikret Akata, Dr. Kamil Bilgihan, Dr. Bahri Aydın, Dr. Cüneyt Özmen, Dr. Seher Uysal

- PUK Kodu!
Dr. Beste Gizem Köse

- Göründüğünden Fazlası
Dr. İhsan Akdağ

- Atina mı? Girit mi?
Dr. Osman Gazi Işık

- Ters Köşe
Dr. Hasan Diker
09.30 – 10.00 Ön Segment Hastalıkları Nasıl Yönetilemez Hale Gelir?
Dr. Fikret Akata
10.00 – 10.30 Miniablasyon ve CXL Tedavisi
Dr. Kamil Bilgihan
10.30 – 11.00 Herpetik Keratitlerde DALK Cerrahisi
PVDF Sütür ile Skleral Fiksasyon

Dr. Bahri Aydın
11.00 – 11.10 Kahve Molası
11.10 – 11.40 Kapsül Opaklaşmasının Yönetimi
Dr. Erdem Yüksel
11.40 – 12.10 Skleral Kontakt Lens Uygulamasında Püf Noktalar
Dr. Seher Uysal
12.10 – 13.10 Kornea- Katarakt ve Refraktif Cerrahide Sıcak Başlıklar
Moderatörler:
Dr. Fikret Akata, Dr. Kamil Bilgihan,
Panelistler: Dr. Bahri Aydın, Dr. Cüneyt Özmen, Dr. Seher Uysal, Dr. Sibel Kocabeyoğlu, Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, Dr. Leyla Asena
13.10 – 14.00 Alumni Olgu Sunumları
Moderatörler: Dr. Fikret Akata, Dr. Kamil Bilgihan, Dr. Bahri Aydın, Dr. Cüneyt Özmen, Dr. Seher Uysal

- Kollajen Çapraz Bağlama Sonrası Mikrobiyal Keratit
Dr. Emine Esra Karaca

- GATT Sonrası Siklodializ Komplikasyonu ve Yönetimi
Dr. Ahmet Yücel Üçgül

- Endotelden Açıya
Dr. Kübra Gül Ölke

- Glokomda Progresyon MU?
Dr. Çiğdem Deniz Genç
14.00 – 14.10 Kahve Molası
14.10 – 14.40 Glokomda Hayaller/Hayatlar
Dr. Cüneyt Özmen
14.40 – 15.30 Glokomda Sıcak Başlıklar
Moderatör:
Dr. Cüneyt Özmen, Dr. Zeynep Aktaş
Konuşmacı: Dr. Ali Bülent Çankaya, Dr. Zeynep Aktaş, Dr Talay Köylü
15.30 – 16.15 Complex Cataract with Corneal Pathology
Moderator:
Dr. Emine Esra Karaca, Dr. Seher Uysal
Speaker: Dr. Soosan Jacob
16.15 – 17.00 Tips and Tricks in Pediatric Glaucoma
Moderators:
Dr. Zeynep Aktaş, Dr. Cüneyt Özmen
Speaker: Dr. Elena Bitrian
ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

Kayıt

KAYIT BİLGİLERİ

Online Kayıt

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ

ÜCRETSİZ

 • Kongre Kayıt ücretsizdir. Toplantımıza katılabilmek için gazigoz2024.org sitesinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.


ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

Genel Bilgiler

Kongre Tarihleri

17-18-19 Mayıs 2024
17 Mayıs 2024 tarihinde Ameliyathneden Canlı Cerrahi ve Canlı Yayın olacaktır. Ameliyathaneden Canlı Yayını 75. Yıl salonundan veya online kongre platformundan katılımcılar şifreleri ile izleyebileceklerdir.

18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde 09:00-18:30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi 75. Yıl Salonundan veya gazigoz2024.org web sitesinde yer alacak Online Kongre Platformundan Canlı Yayın izlenebilecektir.

Kongre Merkezi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden ve Dijital platform üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Yaka Kartı

Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

Kongre Dili

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Kayıt ve Bilgi Hizmetleri

Gazi Göz toplantısına katılım ücretsizdir.
Toplantımıza katılabilmek için gazigoz2024.org sitesinden kayıt yaptırmak gerekmektedir. Toplantı ve sistem ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz danışma masamıza sistem üzerinden ulaşılabilecektir. Ayrıca gazigoz2024@topkon.com  adresinden de yazılı olarak destek talebinde bulunabilirsiniz.

Katılım Belgeleri

Katılım belgeleri 19 Mayıs 2024 tarihinde dijital platform üzerinden alınabilecektir.

E-Kongre Platformu Giriş Şifreleri

Kayıt yaptıran tüm katılımcılar için kendi e-posta adreslerine özel şifre oluşturularak paylaşılacaktır. Mevcut kullanıcı adı ve şifresi, tek kullanıcılı olması sebebiyle çoklu girişe izin verilmemektedir. Dijital güvenliğiniz açısından kullanıcı bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanız gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Sergi Alanı

Toplantımız süresince katılımcı firmalar ile kendilerine ayrılacak olan alanda firma ve ürünleri ile ilgili broşür ve duyuruları dijital olarak sergilenecektir. Endüstri ile dijital platform üzerinden yüz yüze görüşmeler yapabilecek, ürünleri hakkında bilgiler alabileceğiniz görüşme odalarımız sergi alanı içerisinde yer alacaktır. Sergi alanı dijital toplantı süresince katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

Online Kongre Platformu

ÖNEMLİ TARİHLER
 • 17 Mayıs 2024 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 19 Mayıs 2024 Kongre Bitiş Tarihi

İletişim

Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri Zühtüpaşa Mah.
Rıfatbey Sok. No:24 34724 Kalamış-Kadıköy / İstanbul

0216 330 90 20 (pbx)

0216 330 90 05

gazigoz2024@topkon.com